Hotline 0973394174 - 0983088038

facebook minivps Facebook hotro@minivps.vn

THỦ THUẬT & HƯỚNG DẪN
Thủ thuật » Quản lý VPS

Các file, thư mục quan trọng trên VPS

Các thư mục sau đây các bạn sẽ hay gặp trong quản trị VPS

1. /var/www/html

Là thư mục gốc chứa code để chạy web, trong thư mục này có chứa các thư mục con là root của các tên miền

Một số phần quản lý hosting như Cpanel, Directadmin lại để code chạy web ở trong thư mục /home/ , việc này cũng không quan trọng lắm

2. /var/lib/mysql

Là thư mục chứa CSDL mysql, trong thư mục mysql chứa các thư mục con là tên database, bạn chỉ cần tạo các thư mục con , tương đương với tạo database, tuy nhiên bạn phải phân quyền cho các thư mục con này owner là mysql, group mysql để có thể chạy

Để sao chép, backup một database bạn chỉ cần lấy toàn bộ nội dung của thư mục database đó, với điều kiện database đó phải là dạng myisam, database Innodb sẽ chứa trong 1 file khác ngoài thư mục nên copy folder là chưa đủ. Đối với phần lớn các ứng dụng web hiện nay thì tốt nhất bạn nên chạy myisam cho tiện

3. /etc/httpd/

Chức file config cho webserver httpd của bạn. Nếu bạn muốn cấu hình cho httpd nâng cao hơn thì bạn sửa các file httpd.conf trong thư mục này

4. /etc/my.conf

Chứa file config cho mysql. Nếu bạn muốn chỉnh sửa mysqld server thì bạn chỉnh file này

5. /var/log/

Chứa toàn bộ hệ thống log của server, để giải quyết các sự cố, tìm dấu vết DDOS bạn có thể xem các file trong này.

 
 
Minivps.vn, Số 14 ngõ 675 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại : 0983088038, 0973394174 Email : hotro@minivps.vn * Mã số thuế : 0102278149.