Hotline 0973394174 - 0983088038

facebook minivps Facebook hotro@minivps.vn

THỦ THUẬT & HƯỚNG DẪN
Thủ thuật » Quản lý VPS

Hướng dẫn upload code & database lên VPS từ host khác

Bạn đang có một website chạy trên một host dùng Directadmin, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách đưa dữ liệu về vps một cách dễ nhất

Bước 1:

Download toàn bộ thư mục code về máy tính

Tạo tên miền trên phần quản lý VPS, sau khi tạo tên miền root path của tên miền sẽ được tạo, đường dẫn thường theo định dạng như sau /var/www/html/tenmien.vn/

Bước 2:

Tạo tài khoản FTP và upload code lên thư mục root theo hướng dẫn sau http://minivps.vn/huong-dan-tao-su-dung-ftp.html , hoặc đơn giản hơn bạn cũng có thể dùng SFTP

Có thể tạo 1 file test.html trên thư mục root rồi chạy thử file đó sau tên miền của bạn , vd tenmien.vn/test.html
Nếu file test.html hoạt động không có lỗi gì

Bước 3:

Vào phần quản lý Mysql, tạo database, đặt lại mysql root pass, bạn sẽ có thông tin mysql để nhập vào file config, vd host: localhost, user: root, pass: 123456

Đến đây bạn có thể dùng phần mềm http://www.mysqldumper.net/ để tạo file dump trên host cũ và upload lên host mới, rồi bung database ra

*** Nếu gặp lỗi với mysqldumper bạn có thể thử cách sau

1. Vào phần quản lý host cũ của bạn như Directadmin, Cpanel, download file backup database của bạn về, file này thường có định dạng .gz, bạn giải nén file đó ra để lấy file cuối cùng là file dump mysql dạng text, vd file này là database_cu.sql

2. Dùng SFTP để upload file này lên thư mục gốc của VPS

3. Mở phần mềm putty ra, gõ ip, port, tài khoản root để vào vps

4. Gõ lệnh

mysql -u root -p

Nhập password root của mysql

5. Gõ tiếp lệnh use để vào database bạn mới tạo

use database_moi

Tiếp tục gõ:

source /database_cu.sql

Đến đây là database cũ đã được dump, cách này bạn có thể dùng để khôi phục dữ liệu lớn hơn 1Gb mà không gặp lỗi gì

Bước 4:

Thay đổi cấu hình Database theo Database mới bạn vừa tạo.

Ví dụ:

Nếu bạn sử dụng Wordpress, file bạn cần tìm đó là wp-config.php, bạn edit file với notepad và tìm dòng sau:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Tiếp tục thay các thông số trên bằng thông số database mới của bạn. Sau khi hoàn thành save file và kiểm tra website.

1 vài đường dẫn file config.php của các mã nguồn khác:

Xenforolibrary/config.php 

Joomlaconfiguration.php

Magento: /app/etc/local.xml

Đến đây các bạn đã hoàn tất việc chuyển dữ liệu website.

 
 
Minivps.vn, Số 14 ngõ 675 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại : 0983088038, 0973394174 Email : hotro@minivps.vn * Mã số thuế : 0102278149.