Hotline 0973394174 - 0983088038
facebook minivps Facebook hotro@minivps.vn

Minivps.vn, Phòng 1007, N03T5 Khu Ngoại giao đoàn, Võ Chí Công, Hà Nội. Điện thoại : 0983088038, 0973394174 Email : hotro@minivps.vn * Mã số thuế : 0102278149.